NİHAİ AMAÇ
DS Leisure, düşük vasıflı Down sendromlu bireylerin veya düşük vasıflı şahışların ihtiyaçlarına göre uyarlanmış, yüksek kaliteli öğrenme materyallerini tedarik edecek ve bu sayede ICT Araçları'nın (Uygulamalar ve Yardımcı Teknolojiler) kullanımı ile ilgili dijital becerileri edinecektir.

Sosyal içerme:
DS Leisure, Eğlence Sektörü Profesyonelleri ve ICT Araçları'nın kullanımı dahil olmak üzere, Kapsayıcı Boş Zaman Etkinlikleri'ne katılım temelinde yenilikçi bir entegre yaklaşımla Down Sendromlu Kişilerin dahil edilmesini desteklemektedir. Proje ayrıca, standart eğitim teklifinin kapsamı dışında olan Down Sendromlu Kişilerin doğrudan katılımı ile eğitimde ayrımcılık yapılmamasını da teşvik edecektir.
DS Leisure, Down Sendromlu Kişilerin ayrımcılığa karşı mücadele etmesinin yanı sıra sosyal, medeni ve medya okuryazarlığının gelişimini hızlandırmayı hedefleyecektir.

Dijital çağda açık ve yenilikçi uygulamalar:
DS Leisure, ICT Araçları Uygulama ve Yardımcı Teknolojileri'nin kullanımı ile ilgili olarak, Down Sendromlu Kişiler tarafından geliştirilen ADAPTEED öğrenme materyallerini ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri'nin (BİT) etkin kullanımını destekleyen eylemlere odaklanacaktır.


YENİLİKÇİ PROJE
DS LEISURE, bir sonraki farklılaştırılmış mekana dayanan eşsiz ve yenilikçi bir eğitim olacak;
• Down Sendromlu Yetişkin Kişilerin doğrudan katılımı ve eğitimi.
• Deneyimsel faaliyetlere dayanarak, “yaparak öğrenme”.
• Eğlence Sektöründe profesyonellerin katılımı ile PDS'nin dahil edilmesinin teşvik edilmesi.
• Sadece bakıcıları olarak değil, aileleri ve profesyonelleri “destek” olarak dahil etmek.
• Eğlence Sektörü profesyonellerini sadece hizmet sunan kişi olarak değil, “destek” olarak da dahil etmek.
• Down sendromlu kişilere verilen eğitim, BİT yardımcı teknolojilerinin kullanımıyla yapılır.


ETKİ
Proje, daha önce sözü edilen hedef gruplar (Down Sendromlu Kişiler, destekler, aileler, bakıcılar ve Kapsayıcı Sektörün profesyonelleri) ve Down Sendromlu Kişilere verilen desteğin yanı sıra Konsorsiyum üyelerine de katkıda bulunacaktır. Farklı türden etkiler arasında ayrım yapabiliriz:

Kısa vadede, proje Down Sendromlu Kişiler, aileler, destekler ve bakıcılar ve Boş Zaman Sektörü ile ilgili 40 profesyonel dahil 120 kişinin yeterliliğini artıracaktır. Kısa vadede, Down Sendromlu 1500 kişi, aileleri, destekçileri, bakıcıları ve Boş Zaman Sektörü profesyonelleri, çoğaltıcı etkinlikler ve yaygınlaştırma çalışmaları (özel etkinliklere katılım, ağlar, proje, web sitesi, haber bültenleri, broşürler vb.) aracılığıyla farkında olacaklar (Romanya, Hollanda, İtalya, Türkiye ve Yunanistan'da 300 kişi).

Uzun vadede, projenin tamamlanmasından sonraki 5 yıl içinde destek birimleri çalışmayı yürütecektir. Proje; Down sendromlu 400 bireyin, ailelerin, destekçilerin, bakıcıların ve 100 profesyonelin yeterliliğini artıracak. Uzun vadede, 5 yıl boyunca her yıl yapılacak olan yaygınlaştırma çalışmalarıyla (özel etkinliklere katılım, ağlar, proje, web sitesi, haber bültenleri, broşürler vb.) 1000 Down sendromlu bireyin, ailelerin, destekçilerin ve bakıcıların (Romanya'dan, İtalya'dan, Hollanda'dan, Yunanistan'dan ve Türkiye'den 200'er kişi) farkındalıkları artırılacaktır.