Hayat Kalitesini Arttırmak İçin Hazırlanan Bir Eğitim Programı Down Sendromlu Kişiler İçin Bütünleştirme Odaklı Serbest Zaman Çalışmaları

DS LEISURE (Down Sendromu ve Serbest Zaman Eğitim Programı ) Down sendromlu bireylerin bilgi, beceri ve tutumlarını bütünleştirici bir bakış açısıyla GELİŞTİRMEYİ; bunu yaparken uzmanları,

aileleri ve gönüllüleri de kapsamayı hedefleyen bir eğitim programıdır.

dark_light

Özgün ve YENİLİKÇİ BİR EĞİTİM PROGRAMI

Yetişkin Down sendromlu bireylerin DOĞRUDAN KATILIMI VE EĞİTİMİNİ temel alır.

‘Yaparken Öğrenme’ prensibi ile UYGULAMALI ETKİNLİKLERE dayanır.

Eğlence sektörü çalışanlarının KATILIMIYLA Down sendromlu kişilerin toplumla kaynaşmasını destekler.

AİLELERİ VE UZMANLARI sadece bakım sağlayan kişi olarak değil, destek kişisi olarak kabul eder.

Eğlence sektörü ÇALIŞANLARINI sadece hizmeti sağlayan kişi olarak değil, destek kişisi olarak görür.

YARDIMCI TEKNOLOJİLERİ kullanabilmesi için Down sendromlu kişileri eğitir.

Rakamlarla DS LEISURE

0
0
0
0

layout styles

DS LEISURE Hedefler

DS LEISURE yenilikçi bir eğitim programı uygulayarak bütünleştirme odaklı serbest zaman çalışmaları aracılığıyla, Down sendromlu insanların hayat kalitesinin iyileştirilmesini hedefliyor. Program Down sendromlu bireylerin, ailelerinin, eğlence sektörü çalışanlarının, bakım hizmeti verenlerin ve gönüllülerin yeterliliklerini (tutumlarını, yeteneklerini, bilgilerini) arttırma hedefiyle başlatıldı.

Daha Fazla Bilgi İletişim


Hedef Kitle

Down Sendromlu Kişiler
Destek Kişileri, Aileler, Bakıcılar, Gönüllüler
Eğlence Sektöründe Çalışanlar

Nasıl faydalanacağınız konusunda bilgi almak için iletişime geçin.

style switcher