OBIECTIV FINAL
DS LEISURE va pune la dispoziție materiale didactice de calitate superioară, adaptate nevoilor persoanelor slab calificate sau persoanelor cu sindrom Down cu abilități reduse, astfel încât acestea să dobândească competențe digitale pentru exploatarea instrumentelor TIC (aplicații și tehnologii asistive) .

Incluziune socială:
DS LEISURE promovează incluziunea persoanelor cu sindrom Down printr-o abordare inovatoare și integrată, ce se bazează pe participarea acestora la activități incluzive de petrecere a timpului liber, implicând specialiști din sectorul de agrement și utilizând instrumente TIC. De asemenea, proiectul promovează educația fără discriminare, prin participarea directă a persoanelor cu sindrom Down care sunt în afara ofertei de formare standard.
DS LEISURE urmărește accelerarea dezvoltării și alfabetizării sociale, civice și media, precum și combaterea discriminării persoanelor cu sindrom Down..

Practici deschise și inovatoare într-o epocă digitală:
DS LEISURE este centrat pe exploatarea instrumentelor TIC (aplicații și tehnologii asistive) de către persoanele cu sindrom Down, prin dezvoltarea materialelor și instrumentelor de învățare ADAPTEED, precum și a acțiunilor care sprijină utilizarea eficientă a tehnologiilor de informații și comunicații (TIC). 


CARACTERUL INOVATOR AL PROIECTULUI
DS LEISURE oferă o formare unică și inovatoare bazată pe următoarele premise: 
• Implicarea directă și formarea adulților cu sindrom Down.
• Utilizarea activităților experimentale, "învățarea prin practică".
• Promovarea includerii persoanelor cu sindrom Down prin participarea specialiștilor din sectorul de agrement.
• Implicarea familiilor ca "sprijin", nu doar ca îngrijitori.
• Implicarea specialiștilor din sectorul de agrement ca "sprijin", nu doar ca furnizori de servicii.
• Formarea persoanelor cu sindrom Down în utilizarea tehnologiilor asistive TIC.


IMPACT
Proiectul va avea impact asupra grupurilor țintă menționate anterior (persoane cu sindrom Down, familii, îngrijitori formali și informali și specialiști din sectorul de agrement); asupra actorilor implicați în sprijinirea persoanelor cu sindrom Down, dar și asupra membrilor Consorțiului. Putem distinge următorul impact:

Pe termen scurt, proiectul va îmbunătăți competențele unui grup format din 120 de persoane cu sindrom Down, familii, aparținători și îngrijitori și 40 de specialiști din sectorul de agrement. Pe termen scurt, 1500 de persoane cu sindrom Down, familii, aparținători, îngrijitori și specialiști din sectorul de agrement  (câte 300 de persoane în România, Olanda, Italia, Turcia și Grecia)  vor fi conștienizate prin evenimente multiplicatoare, activități de diseminare în cadrul evenimentelor multiplicatoare, participarea la evenimente specializate, schimburi de experiență prin rețele, proiect, website, buletine informative, pliant, etc.   

Pe termen lung, pe parcursul a cinci ani după finalizarea proiectului, prin intermediul Unităților de Suport, proiectul va îmbunătăți competențele unui grup format din 400 de persoane cu sindrom Down, familii, aparținători, îngrijitori și 100 de specialiști din domeniul sindromului Down. Pe termen lung, pe parcursul a cinci ani după finalizarea proiectului, 1000 de persoane cu sindrom Down, familii, aparținători, îngrijitori și specialiști din sectorul de agrement (câte 200 de persoane în România, Olanda, Italia, Turcia și Grecia) vor fi conștienizate prin activități de diseminare în cadrul evenimentelor multiplicatoare, participarea la evenimente specializate, schimburi de experiență prin rețele, proiect, website, buletine informative, pliant, etc.