Program de instruire pentru îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu sindrom Down prin petrecerea incluzivă a timpului liber

Proiectul DS LEISURE urmărește creșterea competențelor atitudinale,
abilităților și cunoștințelor persoanelor cu sindrom Down,

familiilor acestora, specialiștilor și voluntarilor
în ceea ce privește implementarea activităților incluzive de timp liber printr-un program de instruire inovator

dark_light

INSTRUIRE UNICĂ ȘI INOVATIVĂ BAZATĂ PE

Implicarea directă și instruirea persoanelor adulte cu sindromul Down

Pe baza activităților experimentale, "învățăm practicând"

Promovarea incluziunii persoanelor cu sindrom Down prin participarea specialiștilor din sectorul de agrement

Implicarea familiilor și specialiștilor ca "susținători", nu doar ca îngrijitori

Implicarea specialiștilor din sectorul de agrement ca " susținători ", nu doar ca furnizori de servicii

Instruirea persoanelor cu sindrom Down în vederea exploatării tehnologiilor de asistare pe calculator

DS LEISURE in cifre

0
0
0
0

layout styles

Obiectivele DS LEISURE

DS LEISURE este lansat cu obiectivul principal de creștere a competențelor (atitudinilor, abilităților, cunoștințelor) persoanelor cu sindrom Down, familiilor acestora, specialiștilor care lucrează în sectorul de agrement, îngrijitorilor oficiali, neoficiali și voluntarilor, pentru a îmbunătăți calitatea vieții persoanelor cu sindrom Down prin petrecerea incluzivă a timpului liber, aplicând un program de instruire inovator.

Ce trebuie să știți în plus? Contactați-ne


Cine va beneficia

Persoanele cu sindrom Down
Susținătorii persoanelor cu sindrom Down, inclusiv familiile, îngrijitorii, voluntarii
Specialiștii care lucrează în sectorul de agrement

Interesați de cum puteți beneficia? Contactați-ne

style switcher