Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Οι συμμετέχοντες του Ευρωπαϊκού Πρότζεκτ DS Leisure συναντήθηκαν στην Κραϊόβα, Ρουμανία

Στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε η 5η και τελευταία συνάντηση του Ευρωπαϊκού πρότζεκτ DS LEISURE στη Κραϊόβα, Ρουμανία. Το DS LEISURE χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ 2017, Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Το Πανεπιστήμιο της Κραϊόβα στη Ρουμανία ήταν υπεύθυνο για την οργάνωση για την τελική οργάνωση της συνάντησης συντονισμού και όλα τα μέλη της κοινοπραξίας του DS LEISURE συμμετείχαν σε αυτή.

Τα τελευταία δύο χρόνια, υπό το συντονισμό της ALDO-CET (Ρουμανία), περισσότερα από 160 άτομα με Σύνδρομο Down, οικογένειες, εκπαιδευτές και επαγγελματίες στον τομέα ψυχαγωγίας εκπαιδεύτηκαν και συμμετείχαν στην επικύρωση των 4 αποτελεσμάτων του πρότζεκτ. Το εξής Ευρωπαϊκό πρότζεκτ αποδεικνύει ότι οι ικανότητες όσον αφορά στις συμπεριφορές, δεξιότητες και γνώσεις των ατόμων με Σύνδρομο Down, καθώς και των ανθρώπων γύρω τους μπορούν να ενισχυθούν επιτυχώς χρησιμοποιώντας το εκπαιδευτικό υλικό του DSLEISURE, τις βιωματικές δραστηριότητες και την ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα.

Η πρόσβαση και συμμετοχή σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες και περιβάλλοντα αναψυχής, η συμμετοχή και η απόδοση των ατόμων με Σύνδρομο Down και άλλων νοητικών διαταραχών αποτέλεσαν πτυχές που εκπαιδεύτηκαν και βελτιώθηκαν μέσω της υποστήριξης 3 μαθησιακών διαστάσεων: δια ζώσης δραστηριότητες μέσα στην τάξη, συμμετοχή σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες στο πλαίσιο των 10 βιωματικών δραστηριοτήτων και εκπαίδευση μέσω ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας μέσω παιχνιδιών, εικονικών εκπαιδευτικών σεναριών και διαδικτυακών ασκήσεων.

Οι συνεργάτες του έργου ήταν υπεύθυνοι για την εφαρμογή και αξιολόγηση όλου του εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και της ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Κάθε φορέας διαμοιράστηκε τις εμπειρίες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των δράσεων επικύρωσης του προγράμματος, αλλά και των αποτελεσμάτων που αναδείχθηκαν μέσω της ανατροφοδότησης από τους χρήστες. Θέμα συζήτησης αποτέλεσαν οι πιθανές βελτιώσεις που θα μπορούσαν να γίνουν στο εκπαιδευτικό υλικό και την ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα. Οι συνεργάτες συμφώνησαν ότι σύμφωνα με τα ερωτηματολόγια και τις φόρμες αξιολόγησης που δόθηκαν στους συμμετέχοντες, το εκπαιδευτικό υλικό είναι πολύ χρήσιμο για τα άτομα με Σύνδρομο Down αλλά και των επαγγελματιών και μελών οικογενείας που διαμένουν μαζί τους.  Το πλάνο αξιοποίησης του προγράμματος συζητήθηκε λεπτομερώς και οι συνεργάτες συμμετείχαν γεύμα που ακολούθησε έχοντας έτσι την ευκαιρία να μοιραστούν ιδέες και απόψεις σχετικά με ενδεχόμενα επικείμενα πρότζεκτ όμοιου περιεχομένου.

Οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ASOCIATIA LANGDON DOWN OLTENIA CENTRUL EDUCATIONAL TEODORA - ALDO-CET, στη Μπαιέστι της Ρουμανίας, του Οργανισμού Italiana Persone Down Onlus - AIPD, στη Ρώμη της Ιταλίας, του Πανεπιστημίου Stichting Downkids international, στην Ολλανδία, του συλλόγου   Down Sendromu Dernegi, στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας, του Πανεπιστημίου της Κραιόβας στη Ρουμανία και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ευχαριστούν όλους τους χρήστες και συνεργάτες για τη δέσμευση και αφοσίωση κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του προγράμματος. Παρόλο που το πρότζεκτ φτάνει στο τέλος του, οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες θα συνεχίσουν να υπάρχουν και αξιοποιούνται.

 

ΔΙΑΜΟΙΡΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ DS LEISURE!

Share this post

Comments ()