Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ο Ελεύθερος Χρόνος Των Ατόμων Με Σύνδρομο Down - Ένα Ευρωπαϊκό Πλαίσιο

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ο Σύλλογος Ατόμων με Σύνδρομο Down ALDO-CET (Asociația Langdon Down Oltenia Centrul Educațional Teodora) συντονίζει το ευρωπαϊκό έργο DS LEISURE, το οποίο αποτελεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με Σύνδρομο Down μέσω ενταξιακών ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων.

Το πρόγραμμα DS LEISURE στοχεύει στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων, των στάσεων και των γνώσεων των ατόμων με Σύνδρομο Down, των οικογενειών τους, των επαγγελματιών και των εθελοντών σχετικά με την υλοποίηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων χωρίς αποκλεισμούς. www.dsleisure.eu

Από τον Οκτώβριο του 2017 έως τον Σεπτέμβριο του 2019, το πρόγραμμα DS LEISURE υλοποιείται από μία ευρωπαϊκή κοινοπραξία, αποτελούμενη από έξι οργανισμούς:

 • τέσσερις MKO στον τομέα του Συνδρόμου Down: ASOCIATIA LANGDON DOWN OLTENIA CENTRUL EDUCATIONAL TEODORA, ALDO-CET, Ρουμανία˙ Associazione Italiana Persone Down Onlus, AIPD, Ιταλία˙ Stichting Downkids international, DKI, Ολλανδία˙ Down Sendromu Dernegi, DSD, Τουρκία.
 • δύο πανεπιστημιακά ιδρύματα: Το Πανεπιστήμιο Κραϊόβας στη Ρουμανία συμμετέχει ως ειδικός στον ψυχαγωγικό τομέα και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα ως ειδικός στην ανάπτυξη εργαλείων ΤΠΕ προσαρμοσμένων στα άτομα με αναπηρίες.

Το έργο DS LEISURE χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ 2017.

Οι εταίροι του έργου μαζί με τα άτομα με Σύνδρομο Down, τις οικογένειές τους και επαγγελματίες στον τομέα υποστήριξης και ψυχαγωγίας έχουν σχεδιάσει, δοκιμάσει και επικυρώσει ένα εκπαιδευτικό πακέτο, μία σειρά βιωματικών δραστηριοτήτων και μία διαδικτυακή πλατφόρμα για την εφαρμογή της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας..
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα DS LEISURE εστιάζει στα άτομα με νοητική αναπηρία που μπορούν να συμμετάσχουν σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες με ή χωρίς υποστήριξη. Το πρόγραμμα προσφέρει μαθησιακά εργαλεία για την οργάνωση του ελεύθερου χρόνου και την υλοποίηση του προσωπικού πλάνου ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων.
 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Βάσει των ερευνών που έγιναν σε κάθε χώρα εταίρο, σχετικά με τις συνήθειες που έχουν τα άτομα με Σύνδρομο Down στον ελεύθερό τους χρόνο -στις οποίες συμμετείχαν 883 άτομα με Σύνδρομο Down, τριών ηλικιακών ομάδων: 11-14 χρονών, 15-22 χρονών, πάνω από 23 χρονών- οι πέντε χώρες εταίροι κατέληξαν σε αρκετά κοινά συμπεράσματα:

 • Τα περισσότερα άτομα με Σύνδρομο Down του δείγματος ανάλυσης περνούν τον ελεύθερό τους χρόνο στο σπίτι ή με δραστηριότητες που οργανώνονται από τους φορείς στους οποίους εντάσσονται, μαζί με άλλα άτομα με Σύνδρομο Down και επαγγελματίες.
 • Τα άτομα με Σύνδρμο Down του δείγματος ανάλυσης που συνηθίζουν να επισκέπτονται χώρους ψυχαγωγίας συνοδεύονται πάντα είτε από επαγγελματίες των φορέων στους οποίους εντάσσονται είτε από βοηθούς, και ποτέ μόνο από φίλους.
 • Τα περισσότερα άτομα με Σύνδρομο Down του δείγματος ανάλυσης δεν συνηθίζουν να πηγαίνουν σε συναυλίες, στο θέατρο, στον κινηματογράφο, σε εκθέσεις ή στη βιβλιοθήκη˙δεν οργανώνουν γιορτές ή πάρτυ σε κλαμπ/ντίσκο˙ δεν πηγαίνουν για πικ-νικ ούτε σε αγώνες ποδοσφαίρου/χαντμπολ/βόλεϊ˙ δεν επισκέπτονται κρατικά, διοικητικά και πολιτικά ιδρύματα.
   

ΛΥΣΕΙΣ ΤΟΥ DS LEISURE

 • Κάθε εταίρος οργάνωσε ένα workshop στο οποίο συμμετείχαν ενήλικες με Σύνδρομο Down, γονείς, εθελοντές, βοηθοί, επαγγελματίες εκπαίδευσης και αντιπρόσωποι του τομέα της ψυχαγωγίας.
 • Οι συμμετέχοντες με Σύνδρομο Down ανέλυσαν και ψήφισαν τις ψυχαγωγικές δραστηριότητες που επέλεξαν να βιώσουν και να εκπαιδευτούν.
 • Ως αποτέλεσμα, η κοινοπραξία του DS LEISURE σχεδίασε τον μεθοδολογικό οδηγό του προγράμματος κατάρτισης και οργάνωσε συνεδρίες για την επικύρωσή του με τους ίδιους συμμετέχοντες.
 • Βάσει των αποτελεσμάτων και των αναγκών που εντοπίστηκαν, παρήχθη το υλικό για την εξάσκηση των δεξιοτήτων που απαιτούνται για το σχεδιασμό και την οργάνωση ενός προσωπικού πλάνου ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων.
   

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ DS LEISURE

Η κοινοπραξία του DS LEISURE σχεδίασε και παρήγαγε τέσσερις κατηγορίες αποτελεσμάτων:

 • ΣΥΝΟΨΗ έγινε μία περιεκτική παρουσίαση της ιδέας γύρω από την εκπαίδευση DS LEISURE μέσω μίας σύνοψης των στόχων, των περιεχομένων της εκπαίδευσης και των μαθημάτων, των διδακτικών μεθόδων και των δεξιοτήτων. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο.
   
 • ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ – πέντε μαθήματα που καλούν τους εκπαιδευομένους:
  1. να σκεφτούν σχετικά με τις ψυχαγωγικές δραστηριότητες που θα ήθελαν να βιώσουν˙
  2. να σχεδιάσουν ένα προσωπικό πλάνο ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων βάσει των δικών τους επιλογών και βάσει σημαντικών υποστηρικτικών παραγόντων˙
  3. να σχεδιάσουν το εβδομαδιαίο τους πρόγραμμα, αναδεικνύοντας τον ελεύθερο τους χρόνο˙
  4. να αναγνωρίσουν τα βήματα που απαιτούνται για τη διεξαγωγή μιας ψυχαγωγικής δραστηριότητας καθώς και τα άτομα που μπορούν να τους βοηθήσουν˙
  5. να μετατρέψουν το προσωπικό τους πλάνο σε πλάνο δράσης, να το εφαρμόσουν και να το παρουσιάσουν.
   Ο μαθητής αυτο-αξιολογεί τη δραστηριότητά του, απαντώντας μία σειρά ερωτήσεων με τη βοήθεια εικόνων.
   Επισκεφτείτε τον ιστότοπο.
    
 • ΣΥΝΟΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ: υποστηρικτικά εργαλεία για επαγγελματίες του ψυχαγωγικού τομέα και για τους βοηθούς-εθελοντές. Ένα σύνολο οδηγών: μεθοδολογικός, εκπαίδευση εκπαιδευτή, οδηγός εκπαιδευτή, βιωματική μάθηση, εξάσκηση των δραστηριοτήτων βιωματικής κατάρτισης, καθώς και φόρμες αξιολόγησης. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο.
   
 • ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ E-LEARNING: -αποτελούμενη από ξεχωριστές ενότητες για τους μαθητές και τους εκπαιδευτές. Τα διαδικτυακά μαθήματα βασίζονται σε ηλεκτρονικές ασκήσεις, εικονικά σενάρια και πληροφορίες διδασκαλίας, και είναι προσβάσιμα με άμεση εγγραφή. http://gr.dsleisure.eu/
   

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Η επικύρωση του εκπαιδευτικού υλικού διεξήχθη και στις 5 χώρες εταίρους, σε τρεις διαστάσεις:

 1. Δια ζώσης μέσω πρακτικών ασκήσεων και παιχνιδιού ρόλων˙
 2. Βιωματική μάθηση σε χώρους ψυχαγωγίας: αυτεπίγνωση, κοινωνικές δεξιότητες, αποφασιστικότητα, δημιουργικότητα, επίλυση προβλημάτων, αναζήτηση βοήθειας, ικανότητα λήψης αποφάσεων, επικοινωνία και καθοδήγηση.
 3. E-learning μέσω ηλεκτρονικών παιχνιδιών, εικονικών σεναρίων και διαδικτυακών ασκήσεων για προσωπική εξέλιξη, ενίσχυση της αυτεπίγνωσης και της αυτονομίας, ενίσχυση της αυτοπεποίθησης στις προσωπικές επιλογές και εσωτερικά κίνητρα.

Το μοντέλο βασίζεται στην τεχνική του διαλόγου, στο πλαίσιο της θεωρίας του αυτοπροσδιορισμού και του ανθρωποκεντρικού σχεδιασμού, με έμφαση στις ενταξιακές ψυχαγωγικές δραστηριότητες, με στόχο την ενίσχυση της αυτεπίγνωσης και τη διασφάλιση ενός περιβάλλοντος αμοιβαίας μάθησης.

Η προσέγγιση βασίζεται σε ερωτήσεις σχετικές με τις επιθυμίες και τις ανάγκες των εκπαιδευομένων˙ στην εξατομίκευση, ενθαρρύνοντας την εύρεση μιας δημιουργικής λύσης για τον καθένα˙ στον αυτοπροσδιορισμό και στην προσωπική εξέλιξη˙ στην αναγνώριση του προσωπικού δικτύου (οικογένεια, γείτονες, φίλοι) που μπορεί να προωθήσει την ένταξη και να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες.

Τα μαθήματα χαρακτηρίζονται από χρήση απλής γλώσσας, μάθηση μέσω επανάληψης, ανταλλαγή γνώσης και εμπειριών εντός της ομάδας, αμοιβαία υποστήριξη και ενθάρρυνση των συμμετεχόντων με Σύνδρομο Down που ήδη γνωρίζουν ή κάνουν συγκεκριμένες δραστηριότητες και ασκήσεις να αναλάβουν συντονιστικό ρόλο στην ομάδα.

Η μάθηση επιτυγχάνεται μέσω ομαδικού διαλόγου, υποστήριξη, ατομική εργασία, παιχνίδι ρόλων και ασκήσεις επικοινωνίας.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα DS LEISURE καλλιεργεί τον σεβασμό, την αναγνώριση και αποδοχή των διαφορετικών απόψεων, την ενεργή ακρόαση, την έκφραση της εσωτερικής φωνής, τη θέση ερωτήσεων, τη συμμετοχή στον διάλογο και τον συνυπολογισμό της συνεισφοράς κάθε συμμετέχοντα.

Η κοινοπραξία του DS LEISURE ευχαριστεί τους χρήστες και τους συνεργάτες για τη συμμετοχή και την αφοσίωσή τους!

ΔΙΑΜΟΙΡΑΖΟΥΜΕ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ!

Share this post

Comments ()