Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής των ατόμων με Σύνδρομο Down (DS LEISURE) - 4η Συνάντηση Συντονισμού Στην Ελλάδα

Στις 18-20 Φεβρουαρίου 2019, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) φιλοξένησε την τέταρτη συνάντηση ανάμεσα στους εταίρους που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα DS LEISURE, το οποίο χρηματοδοτείται από την από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ 2017, στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Η πρωτοβουλία αυτή προωθείται από το σύλλογο ALDO-CET Asociatia Langdon Down Oltenia, Centrul Educational Teodora στη Ρουμανία. Το ΑΠΘ είναι ένας από τους εταίρους.

Το DS LEISURE έχει ως κύρια αποστολή τη βελτίωση των δεξιοτήτων, της συμπεριφοράς και των γνώσεων των ατόμων με Σύνδρομο Down, αλλά και των οικογενειών τους, των εθελοντών-περιθαλπόντων και των επαγγελματιών που απασχολούνται με ψυχαγωγικές δραστηριότητες, με σκοπό τη βελτίωση της Ποιότητας Ζωής των πρώτων, μέσω της χρήσης ενός καινοτόμου ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού, ψυχαγωγικού περιβάλλοντος.

Η 4η συνάντηση συντονισμού, πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στο κεντρικό κτίριο της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αποτελώντας μία σημαντική ευκαιρία για τελειοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού και των βιωματικών δραστηριοτήτων. Η ομάδα του ΑΠΘ μαζί με τους εταίρους, επισκέφτηκαν το Σύλλογο Συνδρόμου Down και το Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης & Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες «Ο Σωτήρ», έχοντας την ευκαιρία να περιπλανηθούν στις εγκαταστάσεις των δύο δομών και να αλληλεπιδράσουν με παιδιά και ενήλικες με Σύνδρομο Down ή άλλες νοητικές ή σωματικές αναπηρίες.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην επίδειξη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκπαίδευσης και των παιχνιδιών που αναπτύχθηκαν από τους επαγγελματίες του ΑΠΘ για τους σκοπούς του έργου. Οι συνεργάτες παρακολούθησαν Συνεδρίες Πρακτικής Εξάσκησης στα πλαίσια της εκπαίδευσης εκπαιδευτών, προκειμένου να χρησιμοποιούν και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά το περιεχόμενο της πλατφόρμας.

Συνολικά, 120 άτομα με σύνδρομο Down, οικογένειες, επαγγελματίες υποστήριξης και 40 επαγγελματίες θα εκπαιδευτούν για τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκπαίδευσης και των παιχνιδιών.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.dsleisure.eu

Share this post

Comments ()