Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Οι συμμετέχοντες του Ευρωπαϊκού Πρότζεκτ DS Leisure συναντήθηκαν στην Κραϊόβα, Ρουμανία

Στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε η 5η και τελευταία συνάντηση του Ευρωπαϊκού πρότζεκτ DS LEISURE στη Κραϊόβα, Ρουμανία. Το DS LEISURE χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ 2017, Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Το Πανεπιστήμιο της Κραϊόβα στη Ρουμανία ήταν υπεύθυνο για την οργάνωση για την τελική οργάνωση της συνάντησης συντονισμού και όλα τα μέλη της κοινοπραξίας του DS LEISURE συμμετείχαν σε αυτή.

Share this post

Comments ()

Βιωματική δραστηριότητα στο πλαίσιο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής των ατόμων με Σύνδρομο Down (DS LEISURE)

Στις 18 Ιουνίου 2018, το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Μικτό Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Απασχόλησης & Κατάρτισης ΑμεΑ «Τα Παιδιά της Άνοιξης» διοργάνωσαν τη Βιωματική Δραστηριότητα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος DS LEISURE, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ 2017, στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Η πρωτοβουλία αυτή προωθείται από το σύλλογο ALDO-CET Asociatia Langdon Down Oltenia, Centrul Educational Teodora στη Ρουμανία. Το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής είναι ένας από τους εταίρους.

Share this post

Comments ()

Ενημερωτική Εκδήλωση για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα DS LEISURE

Στις 20 Ιουνίου 2018, το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργάνωσε την Ενημερωτική Εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος DSLEISURE, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ 2017, στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Share this post

Comments ()

Ο Ελεύθερος Χρόνος Των Ατόμων Με Σύνδρομο Down - Ένα Ευρωπαϊκό Πλαίσιο

Ο Σύλλογος Ατόμων με Σύνδρομο Down ALDO-CET (Asociația Langdon Down Oltenia Centrul Educațional Teodora) συντονίζει το ευρωπαϊκό έργο DS LEISURE, το οποίο αποτελεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με Σύνδρομο Down μέσω ενταξιακών ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων. Το πρόγραμμα DS LEISURE στοχεύει στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων, των στάσεων και των γνώσεων των ατόμων με Σύνδρομο Down, των οικογενειών τους, των επαγγελματιών και των εθελοντών σχετικά με την υλοποίηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων χωρίς αποκλεισμούς.

Share this post

Comments ()

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής των ατόμων με Σύνδρομο Down (DS LEISURE) - 4η Συνάντηση Συντονισμού Στην Ελλάδα

Στις 18-20 Φεβρουαρίου 2019, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) φιλοξένησε την τέταρτη συνάντηση ανάμεσα στους εταίρους που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα DS LEISURE, το οποίο χρηματοδοτείται από την από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ 2017, στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Η πρωτοβουλία αυτή προωθείται από το σύλλογο ALDO-CET Asociatia Langdon Down Oltenia, Centrul Educational Teodora στη Ρουμανία. Το ΑΠΘ είναι ένας από τους εταίρους.

Share this post

Comments ()

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για την Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής των ατόμων με Σύνδρομο Down (DS LEISURE) 3η Συνάντηση Συντονισμού στην Ολλανδία

Στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου 2018, ο Σύλλογος DOWNKIDS International της Ολλανδίας φιλοξένησε την τρίτη συνάντηση ανάμεσα στους εταίρους που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα DS LEISURE, το οποίο χρηματοδοτείται από την από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ 2017, στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Share this post

Comments ()

Βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων Χωρίς Αποκλεισμούς για Άτομα με Σύνδρομο Down(DS LEISURE) 2η Συνάντηση Εργασίας του Έργου στην Ιταλία

Στις 12 και 13 Απριλίου 2018, ο Σύλλογος Ατόμων με Σύνδρομο Down AIPD (Associazione Italiana Persone Down) φιλοξένησε στη Ρώμη τη δεύτερη συνάντηση ανάμεσα στους εταίρους που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα DS LEISURE (η πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε τον προηγούμενο Οκτώβριο στην Κραϊόβα της Ρουμανίας). Το πρόγραμμα DS LEISURE συντονίζει ο σύλλογο Ατόμων με Σύνδρομο Down ALDO-CET (Asociatia Langdon Down Oltenia, Centrul Educational Teodora) από τη Ρουμανία. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης συμμετέχει στο πρόγραμμα ως εταίρος.

Share this post

Comments ()

Εναρκτήρια Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματςος DS LEISURE

 

Η πρώτη συνάντηση των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στη Ρουμανία, στις 29-30 Οκτωβρίου 2017, με στόχο την καταγραφή δράσεων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων των ατόμων με σύνδρομο Down. Στη συνάντηση συμμετείχαν δύο άτομα από κάθε μέλος της κοινοπραξίας.

Share this post

Comments (0)