Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής των ατόμων με Σύνδρομο Down (DS LEISURE)-4η Συνάντηση Συντονισμού στην Ελλάδα

Στις 18-20 Φεβρουαρίου 2019, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) φιλοξένησε την τέταρτη συνάντηση ανάμεσα στους εταίρους που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα DS LEISURE, το οποίο χρηματοδοτείται από την από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ 2017, στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Η πρωτοβουλία αυτή προωθείται από το σύλλογο ALDO-CET Asociatia Langdon Down Oltenia, Centrul Educational Teodora στη Ρουμανία. Το ΑΠΘ είναι ένας από τους εταίρους. The initiative is promoted by the Romanian association ALDO-CET, Asociatia Langdon Down Oltenia, Centrul Educational Teodora; AUTH is one of the partner organisations.

Share this post

Comments ()

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για την Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής των ατόμων με Σύνδρομο Down (DS LEISURE) 3η Συνάντηση Συντονισμού στην Ολλανδία

Στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου 2018, ο Σύλλογος DOWNKIDS International της Ολλανδίας φιλοξένησε την τρίτη συνάντηση ανάμεσα στους εταίρους που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα DS LEISURE, το οποίο χρηματοδοτείται από την από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ 2017, στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Share this post

Comments ()

Βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων Χωρίς Αποκλεισμούς για Άτομα με Σύνδρομο Down(DS LEISURE) 2η Συνάντηση Εργασίας του Έργου στην Ιταλία

Στις 12 και 13 Απριλίου 2018, ο Σύλλογος Ατόμων με Σύνδρομο Down AIPD (Associazione Italiana Persone Down) φιλοξένησε στη Ρώμη τη δεύτερη συνάντηση ανάμεσα στους εταίρους που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα DS LEISURE (η πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε τον προηγούμενο Οκτώβριο στην Κραϊόβα της Ρουμανίας). Το πρόγραμμα DS LEISURE συντονίζει ο σύλλογο Ατόμων με Σύνδρομο Down ALDO-CET (Asociatia Langdon Down Oltenia, Centrul Educational Teodora) από τη Ρουμανία. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης συμμετέχει στο πρόγραμμα ως εταίρος.

Share this post

Comments ()

Εναρκτήρια Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματςος DS LEISURE

 

Η πρώτη συνάντηση των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στη Ρουμανία, στις 29-30 Οκτωβρίου 2017, με στόχο την καταγραφή δράσεων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων των ατόμων με σύνδρομο Down. Στη συνάντηση συμμετείχαν δύο άτομα από κάθε μέλος της κοινοπραξίας.

Share this post

Comments (0)