Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής των ατόμων με Σύνδρομο Down

Το DS LEISURE στοχεύει στη βελτίωση των δεξιοτήτων, της συμπεριφοράς και των γνώσεων των ατόμων με Σύνδρομο Down

με τη συνεισφορά των ατόμων που βρίσκονται κοντά τους, όπως η οικογένεια, οι επαγγελματίες και οι εθελοντές για την εφαρμογή του καινοτόμου ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού περιβάλλοντος

dark_light

ΜΟΝΑΔΙΚΟ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ βασισμένο σε

Άμεση συμμετοχή και εκπαίδευση των ενηλίκων ατόμων με Σύνδρομο Down

«Μάθηση στην πράξη», στηριζόμενη σε βιωματικές δραστηριότητες

Προώθηση της ένταξης των ατόμων με Σύνδρομο Down, μέσω της συμμετοχής επαγγελματιών που απασχολούνται με ψυχαγωγικές δραστηριότητες

Συμμετοχή των οικογενειών και των επαγγελματιών ως «υποστηρικτές», όχι μόνο ως περιθάλποντες

Συμμετοχή των επαγγελματιών που απασχολούνται με ψυχαγωγικές δραστηριότητες ως «υποστηρικτές», όχι μόνο ως περιθάλποντες και παροχείς υπηρεσιών

Κατάρτιση των ατόμων με Σύνδρομο Down για την αξιοποίηση υποστηρικτικών Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)

Το DS LEISURE σε αριθμούς

0
0
0
0

layout styles

Στόχοι του DS LEISURE

Το DS LEISURE έχει ως κύρια αποστολή τη βελτίωση των δεξιοτήτων, της συμπεριφοράς και των γνώσεων των ατόμων με Σύνδρομο Down, αλλά και των οικογενειών τους, των εθελοντών-περιθαλπόντων και των επαγγελματιών που απασχολούνται με ψυχαγωγικές δραστηριότητες, με σκοπό τη βελτίωση της Ποιότητας Ζωής των πρώτων, μέσω της χρήσης ενός καινοτόμου ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού, ψυχαγωγικού περιβάλλοντος.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα; Επικοινωνήστε μαζί μας


Επωφελούμενοι

Άτομα με Σύνδρομο Down
Οικογένειες και Περιθάλποντες
Επαγγελματίες που απασχολούνται με ψυχαγωγικές δραστηριότητες

Ενδιαφέρεστε να μάθετε πως θα επωφεληθείτε; Επικοινωνήστε μαζί μας

style switcher