Skip to main content

Workshop DS LEISURE, at the University of Craiova, Romania

Asociația Langdon Down Oltenia – Centrul Educațional Teodora in partnership with the University of Craiova, invites you to a debating session on the social inclusion of people with Down syndrome in sport, art and recreational areas in Craiova, Romania.  Discussions will be centred on the support that professionals of leisure sectors need in order to enable people with Down syndrome to spend positive experiences in leisure environments. The activity will be interactive and will enable participants to understand the features and needs of people with Down syndrome.

 

The workshop will take place on Tuesday, February the 20th, 2018, from 9.00 to 13.00, at the 19th Hall of the Faculty of Physical Education and Sport, headquartered in Craiova, Brestei Street, no.156, Dolj County.

 

The workshop is organized within the framework of the European project "DS LEISURE - TRAINING PROGRAM FOR IMPROVING QUALITY OF LIFE OF PERSONS WITH DOWN SYNDROME THROUGH INCLUSIVE LEISURE ".

 

DS LEISURE aims to increase the competences in terms of attitudes, skills and knowledge of people with Down Syndrome (PDS), of the collective around PDS: persons, families, professionals and volunteers about how to implement inclusive leisure, through an innovative training program.

During the Project lifetime, the European Consortium will develop training materials, practical experiences and an online platform for implementing the training methodology. About 120 persons with Down syndrome, families, support professionals and 40 professionals of Leisure Sector will be trained and will participate in the validation of the project results, creating a first direct impact.

The European Consortium is formed by six entities:

  • four NGOs working in the field of Down Syndrome as follows: ASOCIATIA LANGDON DOWN OLTENIA CENTRUL EDUCATIONAL TEODORA, ALDOCET, Bailesti, Romania as the coordinating entity; Associazione Italiana Persone Down Onlus, Roma, Italy; Stichting Downkidsinternational, the Netherlands; Down Sendromu Dernegi, Istanbul, Turkey.
  • two universities as follows: The University of Craiova, Romania is participating as leisure expert as well as Aristotelio Panepipstimio Thessalonikis, Greece as expert in the development of ICT Tools adapted to persons with disabilities.

DS LEISURE is a project funded by the European Commission within the ERASMUS+ 2017 Programme.

 

Workshop DS LEISURE, la Universitatea din Craiova, România

 

Asociația Langdon Down Oltenia Centrul Educațional Teodora în parteneriat cu Universitatea din Craiova vă invită la o sesiune de dezbateri, având ca temă incluziunea socială a persoanelor cu sindrom Down în spațiile de agrement din municipiul Craiova. Discuțiile vor fi centrate asupra suportului necesar specialiștilor din sectorul de agrement pentru a permite persoanelor cu sindrom Down să trăiască experiențe pozitive în mediile de petrecere a timpului liber. Activitatea va fi interactivă și va oferi participanților posibilitatea să înțeleagă particularitățile și nevoile oamenilor cu sindrom Down.

 

Atelierul de lucru se va desfășura marți, 20 februarie 2018, între orele 9.00 – 13.00, la Sala 19 a Facultății de Educație Fizică și Sport cu sediul în Craiova, str. Brestei nr.156, judeţul Dolj.

 

Atelierul de lucru se organizează în cadrul proiectului european „DS LEISURE - Program de formare pentru îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu sindrom Down prin petrecerea incluzivă a timpului liber”.

 

Proiectul DS LEISURE urmărește creșterea competențelor atitudinale, abilităților și cunoștințelor persoanelor cu sindrom Down, familiilor acestora, specialiștilor și voluntarilor din sectorul de agrement,  în ceea ce privește implementarea activităților incluzive de timp liber printr-un program inovator de formare.

Pe parcursul proiectului, Consorțiul European va dezvolta materiale de pregătire, experiențe practice și o platformă online pentru implementarea metodologiei de formare pentru aproximativ 120 de persoane cu sindrom Down, familii, specialiști de sprijin și 40 de specialiști din sectorul de agrement care vor fi instruiți și vor participa la validarea rezultatelor proiectului, creând un prim impact direct.

Consorțiul european este format din 6 entități:

-          Patru ONG-uri care lucrează în domeniul sindromului Down, după cum urmează: Asociația Langdon Down Oltenia Centrul Educațional Teodora - ALDO-CET Băilești, România, în calitate de coordonator, Associazione Italiana Persone Down Onlus, Roma, Italia, Stichting Downkidsinternational, Olanda, Down Sendromu Dernegi, Istanbul, Turcia, în calitate de parteneri.

-          Două universități: Universitatea din Craiova (România), în calitate de partener expert în activități de timp liber și Aristotelio Panepipstimio Thessalonikis (Grecia), în calitate de partener expert în dezvoltarea instrumentelor TIC adaptate persoanelor cu dizabilități.

DS LEISURE este un proiect finanțat de Comisia Europeană prin Programul ERASMUS+ 2017.

Share this post

Comments ()